Cięcie woda

Cięcie materiałów (zwłaszcza metalu) wodą jest jedną z najczęstszych technologii cięcia materiału. Obrabiany materiał nie podlega przeciążeniom mechanicznym ani wpływom termicznym, a otrzymany komponent nie wymaga dalszej obróbki. Po tym procesie otrzymujemy produkt – materiał o niezmienionych właściwościach fizykochemicznych. Dodatkowo możemy ciąć strumieniem wody wszystkie rodzaje stali. Cięcie wodą to proces usuwania materiału. Czyni to kierując bardzo wąski strumień wody pod wysokim ciśnieniem, który skupia całą swoją energię na małej powierzchni ciętego materiału, usuwając go po drodze i wykonując cięcie. Szerokość szczeliny po cięciu wynosi od 0,2 do 1,5 mm, a prędkość strumienia wody na dyszy wylotowej sięga 1000 m / s. Osiągane ciśnienie to 400 MPa. Cięcie wodą zdecydowanie różni się od innych metod tym, że jest zimne – temperatura procesu nie wzrasta powyżej 40 stopni Celsjusza.

Ponizej znajduja sie Maszyny na ktorych wykonujemy dla Panstwa zlecenia!

OMAX(GlobalMAX 2040)

Rozmiar stołu4860 x 3250 mm
Oś x y4000 x 2000 mm